HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

nordic warriors - Nachtfalke

Play Video Music Play
Lyric: »
Nordic Warriors lyrics

Nordic Warriors lyrics

Thousand warriors roaming through the northern lands
and only related with Odin still.
One thought drives them along to fight
and die for their northern land
war, misery, fear and death to spread
it is a commandment no respect for life
only here to kill you just the warriors pray to Odin
Blood and honour - for life and death
Blodd and honour - is the warriors hightest law
Blood and honour - Odin


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.