HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

hail teutonia - Nachtfalke

Play Video Music Play
Lyric: »
Hail Teutonia lyrics

Hail Teutonia lyrics

When wind's blowing over willow forests
swaying water's flowing through the land
Hail Teutonia
When forests are green again, willows
flourish and mountains are covered with snow
Hail Teutonia
Teutonia, proud land.
Teutonia your soul is soaked with blood
and your battles were fought with great reverence
when wolfes are howling, owls are calling the Night
wild animals pass your forests
Hail Teutonia
and sail soaked with blood
warriors fight with honour still
Hail Teutonia
Teutonia, my land... majestic are your forests and mountains
your water so pure
Teutonia, I greet thee hail and fall
into your arms


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.