HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

pestkrieg - Nachtfalke

Play Video Music Play
Lyric: »
Pestkrieg lyrics

Pestkrieg lyrics

Pestkrieg

For blood and honour we fight
In hundreds of battles we stand
Mjolnir the hammer is on our side
Swing our swords and raise our hands

When Hel comes to earth
Goddess of suffer and dead
She will open the gates
Unleash the underworld

Triumph or death - Pestkrieg!
War in northland - Pestkrieg!
Triumph or death - Pestkrieg!
Death of the Gods - Pestkrieg!

Cross the river of death
We stand and fight till we die
On ancient shores of all evil
We raise again our swords


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.