HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

einherjer doomed to die - Nachtfalke

Play Video Music Play
Lyric: »
Einherjer (Doomed To Die) lyrics

Einherjer (Doomed To Die) lyrics

Einherjer (Doomed to Die)

Open - the gates of Valhall
Under - the sign of Odin's eye
Long - swords of black steel
Einherjer - dark faceless horsemen

Riders - with the power of evil
Shadows - black like the night
Poisoned - the weapons of hate
Einherjer - warrior's from Asgard

Fight immortal men - doomed to die
Fight dark riders - doomed to die
Fight out of Hel - doomed to die
Fight Einherjer - doomed to die

Fire - the earth freezes over
Night - conquering the lands
Evil - throne of the dark lord
Einherjer - creatures of war

Demons - from the old worldA
Eternal - the greed of death
Undead - ghosts of Mirkwood
Einherjer - kill, fight and die

Fight immortal men - doomed to die
Fight dark riders - doomed to die
Fight out of Hel - doomed to die
Fight Einherjer - doomed to die


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.