HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

gabriel - Loreena McKennitt

Play Video Music Play
Lyric: »
Gabriel lyrics

Gabriel lyrics

The angel Gabriel from Heaven came,
His wings as drifted snow,
His eyes as flame; 'All hail,' said he,
'Thou lowly maiden Mary,'
Most highly favoured lady, Gloria!

'For known a blessed Mother thou shalt be,
All generations laud and honour thee,
Thy Son shall be Emmanuel, by seers foretold,'
Most highly favoured lady, Gloria!

Then gentle Mary meekly bowed her head,
'To me be as it pleaseth God,' she said,
'My soul shall laud and magnify his holy name.'
Most highly favoured lady, Gloria!

Of her, Emmanuel, the Christ, was born
In Bethlehem, all on a Christmas morn,
And everyone throughout the world will ever say:
Most highly favoured lady, Gloria!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.