HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Singles lyrics - Loreena McKennitt lyrics

Gabriel lyrics

The angel Gabriel from Heaven came,
His wings as drifted snow,
His eyes as flame; 'All hail,' said he,
'Thou lowly maiden Mary,'
Most highly favoured lady, Gloria!

'For known a blessed Mother thou shalt be,
All generations laud and honour thee,
Thy Son shall be Emmanuel, by seers foretold,'
Most highly favoured lady, Gloria!

Then gentle Mary meekly bowed her head,

The Last Unicorn lyrics

When the last eagle flies
over the last crumbling mountain
and the last lion roars
at the last dusty fountain
in the shadow of the forest
though she may be old and worn
they will stare unbelieving
at the last unicorn

when the first breath of winter
through the flowers is icing
and you look to the north
and the pale moon is rising
and it seems all is dying
and would leave the world to mourn

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.