HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

voodoou - Lords Of Acid

Play Video Music Play
Lyric: »
Voodoo-u lyrics

Voodoo-u lyrics

She has the body of a woman
She has the power to be witch
She has the body of a woman
She has the power

The magick is in the feeling
I can make you do what I want you to
The magick is in the feeling
I can make you do what I want you to

She is firing hot

I'm gonna voodoo - u
I'm gonna voodoo - u
I'm gonna voodoo - u
I'm gonna voodoo - u X4


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.