HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

out comes the evil - Lords Of Acid

Play Video Music Play
Lyric: »
Out Comes The Evil lyrics

Out Comes The Evil lyrics

Half a pound of tuppany rice
Half a pound of treacle
That's the way the story goes
Pop goes the weazel

Half a spoon of heroin
Half a spoon of treacle
That's the way the money goes
Out comes the evil

Feels so good, feels so bad


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.