HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

you belong to me - Lords Of Acid

Play Video Music Play
Lyric: »
You Belong To Me lyrics

You Belong To Me lyrics

You belong to me
Can't you see you're part of me
We are one, you are mine
Baby till the end of time
Did you lie when you said
That you never would forget
That our love would last forever, forever ...

Last night I went insane
When I heard you call her name
If you'd go away baby
I could never stand the pain
Every minute of the day
I wonder if you've gone astray
While we're meant to be together, together...

You belong to me
Can't you see you're part of me
We are one, you are mine
Forever, forever...

Every single part of you is mine
Belong to me
Every single move you make
Every single breath you take


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.