HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

mans best friend - Lords Of Acid

Play Video Music Play
Lyric: »
Man's Best Friend lyrics

Man's Best Friend lyrics

Worn out stockings, high heeled shoes
She pays the price and now she's singin' the blues
All alone out in the rain
She waits for strangers to take her away
Deep in the night by the citylights
She poses for losers but they pass her by
No one to talk to, nobody cares
And nobody listens

She's so lonely, she's so sad
She stares at the ceiling when she's in her bed
She empties a bottle and dreams away
About her childhood in the good ol' days
Deep in the night, tears in her eyes
She gets down on losers by the dashboardlights
No one to cling to, nobody cares
Cos nobody listens

There she goes x3 , nobody knows
About her feelings as she walks the street at night
There she goes x3, nobody knows
About her feelings hidden deep inside


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.