HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

lover cantata - Lords Of Acid

Play Video Music Play
Lyric: »
Lover Cantata lyrics

Lover Cantata lyrics

Fill me up, don't stop

Just a little deeper, baby

Give it your best shot

although it seems
a little too fast for you

Do you think I'm too rough for you

Lover I will come for you

Lover, anytime you ant me to

Lover, I'll be there for you

Lover Lover Lover

Give me some

let's get it on

Just a little harder baby

Gotta come on strong

If you want

I'll set you free

Gotta give you big time sexuality

Lover, I will come for you

Lover anytime you want me to

Lover I'll be there for you

Lover Lover Lover


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.