HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

deep sexy space - Lords Of Acid

Play Video Music Play
Lyric: »
Deep Sexy Space lyrics

Deep Sexy Space lyrics

There I was laying down smoking grass
Feeling sexy in the sun
Just sunning my buns in the sun
Just doing it
Playing with myself
Out in the sun

I was pretty far out
As I started to shout
When a dildo from Mars
Swinging from a cloud
Came rushing down
Landing the ground
I was freaking out

Out in space they're a sexy race
But aliens are not my piece of cake
Android sex have little dicks
Martians don't give me the kicks
There's just no kick
With a little dick

They were rotten little mean horny sex machines
In their dildo ship that looked really hip and cool
But I'm no fool
They showed their tools

Out in space they're a sexy race
But aliens are not my piece of cake
Android sex have little dicks
Martians don't give me the kicks
There's just no kick
With a little dick
(2x)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.