HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

take control - Lords Of Acid

Play Video Music Play
Lyric: »
Take Control lyrics

Take Control lyrics

Thursday night - the feeling's right
Here comes the weekend, here comes the night
Gotta stay awake to stay up late
They don't give a shit, they don't give a fuck
When the music's high in their spaced out club
When the alcohol rushes through their brains
And they lose control with the drugs they take
Ooh ... Take me to oblivion
Make me forget
I stumble and I fall got my back to the wall
I snug with the strangers flirting at the bar
(x2)
Friday night - the feeling's right
This is the weekend, the second night
Gotta stay awake to stay up late, oh yeah
Don't wanna see the sun 'cause it hurts their eyes
Sleep the day away, come out at night
Pick up strangers, gotta get laid
Before the night is over they forget their names
Ooh ... Take me to oblivion
Make me forget
I stumble and I fall got my back to the wall
I snug with the strangers flirting at the bar
(x2)
Saturday night - the feeling's right
When it comes to Sunday, they're riding high
Gotta stay awake to stay up late
Need another drink to socialize
And a line of coke to feel real nice
Monday morn' they're in a lousy state
But they got three days to recuperate
Ooh ... Take me to oblivion
Make me forget
I stumble and I fall got my back to the wall
I snug with the strangers flirting at the bar
(x2)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.