HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

spacy bitch - Lords Of Acid

Play Video Music Play
Lyric: »
Spacy Bitch lyrics

Spacy Bitch lyrics

Love Me, Love Me, Love Me
Love Me, Love Me, Love Me

Down on the floor, you bitch, you spacy slut
Pumpin' vibrator of another kind

Don't try to tell me that you're real you bitch
You bodyshaker
Don't try to tell me what you feel, you witch
Your pussy is pumping like a UFO

Love Me, Love Me
Come on
I want your body, I want your body, I want your body
Give me what you got Earthman

Don't make me tell you that I love your shit
You fucking spacer
Don't try to fool me with your extra tit
Pumping vibrator of another kind

Love Me, Love Me
Come on

I want your body, I want your body, I want your body
Give me what you got Earthman

Don't try to fool me with your viscious tricks
You troublemaker
Don't try to give me that romantic shit
My life's a fast train and I'm rolling on.

Love Me, Love Me
Come on


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.