HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

lessons in love - Lords Of Acid

Play Video Music Play
Lyric: »
Lessons In Love lyrics

Lessons In Love lyrics

Here's a few ideas of what can be done
to enjoy your sexlife even more

Kiss that body
Suck that body
Feel that body
Touch that body

Move that body

Feel that body
Love that body
Eat that body
Caress that body

Kiss that body
Suck that body
Lick that body
Touch that body


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.