HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

superstar - Lords Of Acid

Play Video Music Play
Lyric: »
Superstar lyrics

Superstar lyrics

I'm gonna be a superstar
I'm gonna drive a supercar
I'm gonna be famous and get rich
Gonna turn into a superbitch
Gonna have tons of bodyguards
Gonna use gold creditcards
I'm gonna flirt with Sly Stallone
I'm gonna be hot like Sharon Stone

I'm gonna buy myself some tits
If it'll help me get big hits
I also want another nose
Brandnew cheecks, first class bones
I'm gonna be a VIP
I'm gonna be the star on MTV
On the cover of a magazine
Gonna be famous, gonna be seen

A diamond ring, Mercedes Benz, a swimming pool, aguarded fence
A private gym, a nose job, a supersexy bodyguard
A furry coat, a great big yacht, a golden watch, a filmaward
A millionnaire, a private jet, a fancy big waterbed

I wanna have my private shrink
And olives in my cocktaildrink
I'll smoke a spliff with Clinton Bill
The Whitehouse'll be my place to chill

Superstar, superstar
That's what you are, a superstar


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.