HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

feel so alive - Lords Of Acid

Play Video Music Play
Lyric: »
Feel So Alive lyrics

Feel So Alive lyrics

I was staring through the jailbars
Over the open prairie sky
Bob, the deputy, was singing
I thought I heard coyotes cry
I was thinking 'bout my mama
The meanest whore in Texas town
Well she sold me to Tex Shorty
The horny dwarf with the sore in his eye
But I was dreaming of Clint Eastwood
A handsome man, Magnum .45
I was in love with my lone ranger
So I had to kill his wife
Don't kill for love
God is watching from above
The devil's gonna send you straight to hell
Don't kill for love
God is watching from above
Life ain't always easy, I can tell
Blood'll break me, here we go! (x4)
(x2)
Don't kill for love
God is watching from above
The devil's gonna send you straight to hell
Don't kill for love
God is watching from above
Life ain't always easy, I can tell


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.