HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

venus - Lords Of Acid

Play Video Music Play
Lyric: »
Venus lyrics

Venus lyrics

Rattlesnake with pidgeonholes
Ace of spades, my home sweet home

Whim-wham, ringrangroo
Venus fly trap, I love you

Nonny-nonny, paw paw tricks
Thirly Whirly, candlesticks

Eye that weeps most when best pleased
Dicky-Dido, cabbage field

Rattlesnakes with pidgeonholes
Ace of spades, my home sweet home

Whim-wham, ringrangroo
Venus fly trap, I love you

Pleasure garden, yum yum, crack
Road to heaven, lucky bag

Nick-nack, keyhole, moneybox
Jing-jang, skin coat, melting pot


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.