HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

lets get high - Lords Of Acid

Play Video Music Play
Lyric: »
Let's Get High lyrics

Let's Get High lyrics

Darling come here, fuck me up the ...
Hey whore (x3)
You don't have to be a whore any more
The Lords are here (x2)
Sit on your face (darling) I wanna sit on your face (x2)
Darling, come here (x2)
Oh yeah, give it to me
Right there
Sit on your face (darling) I wanna sit on your face (x2)
Darling, come here (x2)
Oh please
Help me
Here I come
Sit on your face (darling) I wanna sit on your face (x2)
Darling, come here (x2)
(x2)
Hey whore (x3)
You don't have to be a whore any more
The Lords are here (x4)
Hey whore
Mmm..Yum
Hey Whore
Yeah, you kinky bastard
Hey Whore (x2)
You don't have to be a whore any more
Eat my pussy good
I'm horny, I'm horny, help me I'm wet
The Lords are here (x2)
Careful - don't bite me - just eat me
Watch out, watch out - here I come
Sit on your face (darling) I wanna sit on your face (x2)
Darling, come here (x2)
Just be careful
It hurts so good, it's kinky (ooh)
Sit on your face (darling) I wanna sit on your face (x2)
Darling, come here (x2)
Tickle me, tickle me
Yeah, oh, that's good
Oh, God!
Feel me coming
I'm coming! I'm coming!
Yeah! Ooh!
Oh, oh help me - I can't stop


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.