HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

lady marmalade hidden track - Lords Of Acid

Play Video Music Play
Lyric: »
Lady Marmalade (Hidden Track) lyrics

Lady Marmalade (Hidden Track) lyrics

He met Marmalade down in Old New Orleans,
strutting her stuff on the street.
She say, "Hello, hey Joe, you wanna give it a go?"
Mmm-mmm.

Gitchi gitchi ya ya da da.
Gitchi gitchi ya ya here.
Mocha chocalata ya ya.
Creole Lady Marmalade.

Voulez vous coucher avec moi, ce soir?
Voulez vous coucher avec moi?

Mmm. Mmm. Whoa! Mmm.

Feel her skin, feeling silky smooth,
Color of cafe au lait.
Made the savage beast inside
Roar until he cried,
"More.. more.. more!"
Now, he's at home doing 9 to 5,
Living his gray flannel life.
Oh, but when he turns off to sleep,
Old memories keep, "More.. more.. more!"

Voulez vous coucher avec moi, ce soir?
Voulez vous coucher avec moi?
Voulez vous coucher avec moi, ce soir?
Voulez vous coucher avec moi?
Creole Lady Marmalade!

Gitchi gitchi ya ya da da.
Gitchi gitchi ya ya here.
Mocha chocalata ya ya.
Creole Lady Marmalade.

Gitchi gitchi ya ya da da.
Gitchi gitchi ya ya here.
Mocha chocalata ya ya.
Creole Lady Marmalade.

Voulez vous coucher avec moi, ce soir?
Voulez vous coucher avec moi?
Voulez vous coucher avec moi, ce soir?
Voulez vous coucher avec moi, ce soir?
Voulez vous coucher avec moi?
Voulez vous coucher avec moi, ce soir?
Voulez vous coucher avec moi?


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.