HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

horror movie - Lords Of Acid

Play Video Music Play
Lyric: »
Horror Movie lyrics

Horror Movie lyrics

I wanna go see a horror movie
On Friday 13th with Christopher Lee
He's just the coolest, he's freaking my mind
He gives me shivers up and down my spine

I'm watching Zombies on a big white screen
Killer tomatoes and murdering bees
I look at Goldblum turning into a fly
And Norman Bates chasing girls with a knife

I wanna go see a horror movie
I wanna date Christopher Lee
I wanna go see a horror movie
And down on Elm Street we'll have a party


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.