HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

heaven is an orgasm - Lords Of Acid

Play Video Music Play
Lyric: »
Heaven Is An Orgasm lyrics

Heaven Is An Orgasm lyrics

Let me be the one to love you baby
Cause I know just what you need
And there's no way, no way I'm gonna let you go now
Come on and hold me in your arms, baby
I know what you need, and I need you
Give me what I'm asking for
I love the things you do
Oh, I feel so alive (x2)
Slide on down beside me baby
I wanna feel your ecstasy, oh
And noone or nothing can ever tear us apart
Cause right now I wanna feel your love in me
Put your hands on me, and don't let go
I'll do anything no one did before
Oh, I feel so alive, with ya baby, with ya baby
Oh, I feel so alive, oh,
Oh, I feel so alive, oh,
Oh, I feel so alive, alive, alive, oh


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.