HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

as i am - Lords Of Acid

Play Video Music Play
Lyric: »
As I Am lyrics

As I Am lyrics

Am I too wild for you baby
Run away if you think you can
You're what I want but you can't face it
I scare you off , think that I'm a tramp
It gets too hot beneath your feat now
Get away, guess you better hide
Don't get too close, cos you might feel it baby
'cause I'm a super kinky gal

I need a friend
I need a lover
I need a man
Who will take me as I am

You think I'm bad and I got no manners
You're afraid, think that I am mean
I am a sister with a reputation
But you're a fool and I am free
It's just too bad, I should be ashamed now
But I do what I do, with or without you
Don't get too close, cos you might see, my baby
That I'm a super kinky gal

I need a friend
I need a lover
I need a man
Who will take me as I am


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.