HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

am i sexy - Lords Of Acid

Play Video Music Play
Lyric: »
Am I Sexy? lyrics

Am I Sexy? lyrics

Hey, wanna party?

Ooh la la! Mmm-hmm!

Am I sexy?
Oui ou Non
Follow me and you will know
Am I sexy?
Oui ou Non
Follow me and you will know
Un, deux, trois, quatre

Follow me and you will know!

Am I sexy?
Oui ou Non
Follow me and you will know
Am I sexy?
Oui ou Non
Follow me and you will know
Un, deux, trois, quatre

Follow me and you will know!

Un, deux, trois, quatre

Wicked
We are wicked
Wicked
We are wicked

Follow me and you will know!
Wicked

Am I sexy?
Oui ou Non
Follow me and you will know
Am I sexy?
Oui ou Non
Follow me and you will know

Am I sexy?
Oui ou Non
Am I sexy?
Oui ou Non


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.