HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

waiting for the storm - Lonewolf

Play Video Music Play
Lyric: »
Waiting For The Storm lyrics

Waiting For The Storm lyrics

Day is blending,
night arose,
Lightâs defending,
what darkness froze,
fireâs burning
on warm, dusty ground.
Knightâs turning
due to a mystic sound

Under the sinnerâs moon,
thereâs no guiding light,
out on a journey to doom,
riding in the night.
Near or far,
dream or reality,
there, oh, there under the sinnerâs moon.

Forged iron,
mighty and cold,
dripping blood
from hostile lives sold.
Endless battles
with fears put aside,
waiting for rescue
to a honoured life.

Refrain,

Under the sinnerâs moon,
thereâs no guiding light.

Lord, be with us,
save our desperate lives,
bless and heal thus
we can finally rise
from this dark earth
to there, where you can care,
ride to a new birth,
from Camelot (Camelot,Camelot)
to your sphere.

Refrain


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.