HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

unser the sinnerss moon - Lonewolf

Play Video Music Play
Lyric: »
Unser The Sinnerss Moon lyrics

Unser The Sinnerss Moon lyrics

Night falls down on me
never ending as I can see
My Love's vanished from me
gone for all time, for eternity

Bridge: I try to find the trace she left
know the reason why
Settle my horse, the Lord is by my side
ride to the land that lies ahead

Refrain: I ride on golden rays
on the rainbow through the haze
and the Lord makes the way of my horse
Through the woods as I pray
and I hope I'll find the way
(2: and I know I'll find the way)
(3: and now I've found the way)
to the land to where my Love's gone to
far away

Now clouds fill my eyes
through stormy days and whisperin' skies
Rain, snow and thunderstorms
cannot abandon me on my way home

Brdge: I'm riding through a desert land
my tears are running dry
My heart's yearning, so I'm riding on
ride to the land where she has gone to

2.Refrain Solo 3.Refrain

Outro: Far away, far away
Lord lead me to the land I must behold
Far away, far away
to the land to where we all belong to
far away


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.