HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

souls of the brave - Lonewolf

Play Video Music Play
Lyric: »
Souls Of The Brave lyrics

Souls Of The Brave lyrics

Can you see her,as she sits alone on that chair,
sheâs the one, noone sees her,
sheâs the one in the crowd.

Noone ever remembers,
what it means to love.
Noone ever remembers,
Âcause noone ever spoke with her, and..

She walks alone,
but she canât escape from her crying soul,
She cries alone,
and noone can ever dry her tears,
when she walks alone.

She has lived through all ages,
she has seen everything,
she can tell of all places,
where you never had been.

Where have all of the time been,
the time she lived,
why canât you wonder anymore,
why have you lost your lust for life, while..

Refrain Solo

But be fast if you wanna ask her,
Âcause she wonât last long,
sheâs the one, noone can see her,
sheâs the one in the crowd, Âcause..

Refrain


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.