HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

sense of life - Lonewolf

Play Video Music Play
Lyric: »
Sense Of Life lyrics

Sense Of Life lyrics

I'd like to see the green fields in the sun
I'd like to see the kids having fun
but as you left my heart in pain
I only see the roses, I left in the rain

I'd like to smell the flowers in the soring
I'd like to smell the love they would bring
but as you left my heart in pain
I only smell the roses, I left in the rain

I'd like to hear the birds in the morning
I'd like to hear the birds as they're calling
but as the pain of my heart grows
I only hear the rain falling on the rose

I'd like to feel your lips on mine
I'd like to feel you, as always fine
but as I see the roses in the rain
I only


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.