HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

our past tales - Lonewolf

Play Video Music Play
Lyric: »
Our Past Tales lyrics

Our Past Tales lyrics

I realised, itâs not too late,
and pushed my fears right away,
and opened up, up the door to your life, uh-yeah.
So now itâs time to put it straight,
and push our fears right away,
and give each other a helping hand,
and let us try to understand,
once again..

I never realised the size of
what this is going to take..

So open up just for this time,
up your heart, let it shine!
and let me into your soul,
to build a home for all time, for all time.

So I began and made it loud,
what came out of my mouth
was something you didnât understand, well, again, uh-yeah.
But as itâs time to put it straight,
I tried again, said, what I said,
I realized once again, that all my words,
that fell like rain
hit you hard..

I never realized, oh that you
feel the very same, that I feel..

Refrain, Solo

I never realized, oh that you, yeah
never realized, oh that you,
ever realized all the same..

2x Refrain


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.