HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

keep your pride - Lonewolf

Play Video Music Play
Lyric: »
Keep Your Pride lyrics

Keep Your Pride lyrics

Many years have gone, since the child arrived
the first step was followed by the first stumbled word
Do you still remember, as you were growin'up
you fell in love for the first time, it was hard to see you're dreamin'

Refrain: Just another year - just another day for life to live
Just another year - just another path for you to roam
Just another year
Many things have changed, but they're not forgotten
future's just a little word, no memories can keep it
Years are gone and years will pass, some are good and some are sad
but everyone will give you these unforgotten memories

Refrain


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.