HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

jonathan - Lonewolf

Play Video Music Play
Lyric: »
Jonathan lyrics

Jonathan lyrics

They say that Lonewolf do not do Reggae
but they don't have not heard this song yet
we will not sing about the Buffalo Soldier
'cause we're not in the Heart of America

Refrain: Once I dreamed About the sunshine in jamaica
and still my visions go on till I wake up

Let's smoke for peace together my friend
and we will sing this son till the bitter end
after this song we'll turn out the light
and I hope you all have a nice orgastic night
Refrain

I tell you Jamaica is not far away
you feel the Rastafari everyday
the sun goes down and the darkened night is coming
Party-ty people, come on, the party is running

Refrain


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.