HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

joint song - Lonewolf

Play Video Music Play
Lyric: »
Joint Song lyrics

Joint Song lyrics

I donât understand your world,
cause itâs flying high above my mind,
Ân sometimes I can see your sky,
if I could only take a U.F.O. and fly,
take a U.F.O. , take a U.F.O. and fly to your sky â high

If you leave, Iâll be there
if you stay, Iâll care
if you only be there,
there ainât anybody in between,
if you leave , Iâll be there
if you stay, Iâll care,
if you hold my hand and,
and keep me locked up in your soul â alone
alone, you and me.

But let me dig into your soil,
perhaps Iâll bring a nice treasure home,
Ân let me dive into your sea,
I think, Iâll catch a pearl and bring it back,
bring it back, bring it back to you

Refrain Solo


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.