HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

for a while - Lonewolf

Play Video Music Play
Lyric: »
For A While lyrics

For A While lyrics

I feel the morning rise,
kissinâ the night away,
drowning in the city lights,
swallowinâ every ray.

Uh.. drag me into your blue sky.

Iâm flyinâ through endless skies,
painted in sorrow and tears,
Iâm fallinâ through endless nights,
lighted up with fears.

Uh.. drag me into your blue sky,
Uh.. send me your rays, me your rays..

Tumble down,grab my hand, Iâll catch you, falling star.
Trust in me,
Iâll never loose your hand and your heart.
Fly with me,
and feel the wind, rushing through your soul,
your soul,
through your soul.

Sea of tears, finding soil,
in every breath you take.
Waterpot, cominâ to boil,
in everything you do.

Uh.. pull me out of my tears,
Uh.. fill my life with joy, with joy..

Refrain Solo
Tumble down!
I help you, I feel you..
Drown in tears!
I help you, Iâll be your breath..

Refrain


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.