HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

eternity - Lonewolf

Play Video Music Play
Lyric: »
Eternity lyrics

Eternity lyrics

When I'm feeling blue tonight
and I'm lieing on my bed
Darling, come and hold me tight
take my hands and kiss my head

Bridge: I will always be with you
I will always care...

Refrain: Darling will you be there any time
and Darling, come and ease my pain

When my life is filled with pain
and I'm seeing no way out
Darling, come and stop the rain
and tell me what it's all about

Bridge: I will always lay down there
down there in your arms

Refrain

When I'm feeling blue tonight
Darling, come and ease my pain
When my life is filled with pain
Darling, come and ease my pain

Refrain


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.