HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

dream of the world - Lonewolf

Play Video Music Play
Lyric: »
Dream Of The World lyrics

Dream Of The World lyrics

Have you ever felt lonely ? Have you ever felt weak ?
Didn't you know which way to go ? Was your low at it's peak ?

If you say, you don't know this, truth is only a word
but hold on, brother, count on me !

Refrain: Don't look back, my friend, this time will end
Don't look back, my friend, on every rain there's sunshine
on every sunshine rain !

I will help you through these times, I will hold your hand
I will be there forever, until the end

Refrain


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.