HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

dont look back my friend - Lonewolf

Play Video Music Play
Lyric: »
Dont Look Back, My Friend lyrics

Dont Look Back, My Friend lyrics

I love you and you love me
but I fear your Mom do not agree
Your Daddy is saying I got to go
but if I leave, not without you
I know a place where we can go...

Refrain: I love Boomtown Bay
it is my only way
not to become astray
so I say: Keep it up down Boomtown Bay !!

In every week, on every day
all I need is Boomtown Bay
Party all over in the sand
Boomtown Bay, the promised land
There is one place we can go ...

Refrain

But some guys in the government
they all do not understand
they tried to catch me, but I ran away
ran towards my hiding place in Boomtown Bay
I know a place where we can go ...

Refrain


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.