HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

bloody red rose - Lonewolf

Play Video Music Play
Lyric: »
Bloody Red Rose lyrics

Bloody Red Rose lyrics

See them lying on the seats in the park
living alone is a life in the dark
their blankets are the News of yesterday
they can't go on another way

Bridge: With their homeless hearts
they have no place to go, to go

Refrain: Black Rainbow is their friend
until the day, when life will end
Black Rainbow in the night
you know it isn't right

When it's cold and you are going home
you can see them all alone
and if you look at their lives
you can see it's a fight to survive

Bridge / Refrain

So many things for them to do
can't other people think so, too
if Black Rainbow comes to them
what will be done then

Bridge / Refrain


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.