HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

black rainbow - Lonewolf

Play Video Music Play
Lyric: »
Black Rainbow lyrics

Black Rainbow lyrics

Time waits for no one
and you're so helpless on your way
Got to show you what life is
and never lead you astray

Bridge: So come on, please, take my hand
and come along with me
together we will find out
what life can be

Refrain: On a cold winter's day
I'll let the sun shine again for you
On a cold winter's day
I'll break the mightiest ice for you
I'll make it, I'll make it
I'll make it for you

Life can be so easy
when you first found the sense
There are people, they take care of you
not like these so called friends

Bridge / Refrain


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.