HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

a cold winters day - Lonewolf

Play Video Music Play
Lyric: »
A Cold Winters Day lyrics

A Cold Winters Day lyrics

Hundred thousand years, you were on the right way
Hundred thousand years, you saw the ray
Hundred thousand years, you knew what was right
but tell me now, why do you fight ?

Hundred thousand years, you loved your child
Hundred thousand years, the times weren't wild
Hundred thousand years, time went on
but tell me now, where is it gone ?

Hundred thousand years, in your heart was love
Hundred thousand years, the sky was above
Hundred thousand years, you weren't alone
but tell me now, why is your heart made of stone ?


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.