HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

solitudine - Lady Sadness

Play Video Music Play
Lyric: »
Solitudine lyrics

Solitudine lyrics

Solitudine

Malinconia
Iâm here with you...
You canât hear my call,
Only shadows in my soul...

O Dea mia,
So far from you...
Sweet as thousand-million tears (I feel so lonely)
Insicure beneath my fears...

Solitudine,
Sento piangere...
Solitudine,
Un vuoto dentro me...

Medusa mia
Iâm here with you...
If I look your eyes are sad (you feel so lonely)
Tell me why Iâm going mad...

Youâre not with me...

Solitudine,
Mi sento piangere...
Solitudine,
Un vuoto dentro me.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.