HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

requiem for mercy - Lady Sadness

Play Video Music Play
Lyric: »
Requiem For Mercy lyrics

Requiem For Mercy lyrics

Requiem For Mercy

In the thorny garden,
Another rose is chocked,
Killed by stolen memories
Of nightly past desires...
Hear the bell that toll
A silent melody.
Embraces seems so hollow...

Lick my open wounds,
A fallen rose is dead,
Memories of winter
The cold has covered.
Scarlet are the walls
That build the house of pain.
I feel flies in my heart...

Iâve lost my faith in you...

Requiem for mercy
You took this part of me...
Requiem for mercy
This final kiss for us..


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.