HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

endovenus - Lady Sadness

Play Video Music Play
Lyric: »
Endovenus lyrics

Endovenus lyrics

Endovenus

Venus without words,
Unspeakable thoughts...
Feeling far from home,
Wanting only love...

Come into my eyes,
Come into my sleepless nights,
Come into my arms...
Endovenus...

Never felt this way before (oh, before)
I cry I feel your pain...
In your heart thereâs empty love (empty love)
And they will never burn...

Now I take your hand,
The coldest that Iâve felt...
And I see in the end,
That now is too late...

Come into my eyes,
Come into my sleepless nights,
Come into my arms...
Endovenus...

In your heart thereâs empty love (empty love)
Your eyes are tired, youâre dyindg...
Anymore...
Now I cry... for you my lady..


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.