HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

devils may cry - Lady Sadness

Play Video Music Play
Lyric: »
Devils May Cry lyrics

Devils May Cry lyrics

Devils May Cry

Now thereâs the moonlight
And I think what Iâd want find
Before the light,
âcause my failed sleep is on my mind.

My girlâs in love
With a man tired and old...
Sheâs burning inside,
But my heart now is still cold...

One night
Iâll open my eyes
Iâd want to find
The strenght of the man to cry...

Now is still night
And I see in the dark your eyes,
Flashing my heart
With a love that kill every lie.
Iâm screaming inside,
I got pearl-tears down my spine...
Standing a while
I can see a man who cries...

This night
I opened my eyes
And now Iâve found
A tear lost into my eyes...

And now Iâve found
A tear lost into my eyes..


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.