HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Singles lyrics - Lace lyrics

True Love lyrics

(beverley mahood/mark dineen)
(track 11 - time 3:49)

Iâve got a picture of them outside their college dorm
In clothes and hair theyâd rather forget theyâd ever worn
With their arms around each other when they first started dating
He looks like one of the monkees
She looks like marcia brady

Things may come and things may go
And some will linger for a while

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.