HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

swept away - Lace

Play Video Music Play
Lyric: »
Swept Away lyrics

Swept Away lyrics

(Cathy Majeski/John Scott Sherrill)
(Track 10 - Time 4:14)

We spent all night down by the riverside
Laughin' at nothing and talking too much
And the moonlight was so bright in your eyes
Before I knew it, I was falling in love

It was too cold to swim so we just lay there
On the bank, 'til the break of day
And though we never went in the water
Oh darling, we were swept away

And the river rolled and the night got cold
But you held me close and you warmed my soul

And we spent all night down by the riverside
Wonderin' how it happened so fast
And it sure did take us by surprise
When that morning sun it came up at last

It was too cold to swim so we just lay there
On the bank, 'til the break of day
And though we never went in the water
Deep down, we were swept away

And the river rolled and the night got cold
But you held me closed and you warmed my soul
And we spent all night down by the riverside

Oooh baby

It was too cold to swim so we just lay there
On the bank, 'til the break of day
And though we never went in the water
Oh darling, we were swept away
Though we never went in the water
We were swept away

We were swept away


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.