HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

if not for loving you - Lace

Play Video Music Play
Lyric: »
If Not For Loving You lyrics

If Not For Loving You lyrics

(Steve Diamond/Michelle McCord)
(Track 12 - Time 3:26)

Couldn't see the colors of a southern sunrise
Didn't see the moonlight 'til shone in your eyes
You taught me to believe and gave me wings to fly

If not for loving you, I never would have known
How safe a heart can feel, how deep a love can go
If not for loving you, would've never had the chance
Of knowing what it is to open up and give
There's so much I'd have missed
If not for loving you

When I think how easy it would have been
To let you go instead of letting you in
Baby, I'm so thankful you're in my life

If not for loving you, I never would have known
How safe a heart can feel, how deep a love can go
If not for loving you, would've never had the chance
Of knowing what it is to open up and give
There's so much I'd have missed
If not for loving you

Seems like you've always been a part of me
I can't imagine how my life would be
If not for loving you

If not for loving you, would've never had the chance
Of knowing what it is to open up and give
There's so much I'd have missed
If not for loving you
If not for loving you


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.