HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

la tierra de la oscuridad - La Mancha de Rolando

Play Video Music Play
Lyric: »
La Tierra De La Oscuridad lyrics

La Tierra De La Oscuridad lyrics

Viento, que esta soplando en la tierra de la oscuridad, sueño que estoy soñando en la tierra de la oscuridad (querida..)
Siempre meterme en problemas, la salida donde esta?
porque todo se termina nena, y esto se va a terminar.

Pienso que estoy anclado en la tierra de la oscuridad
pero tengo pasajes fuera de la tierra de la oscuridad (querida..)
Siento tu latido cerca
tu canción se hace esperar
recorda que todo cambia nena,
yo ya no quiero pensar.

Dale, que afuera sopla el viento, tengo un regalo para vos
pero siempre pensas que miento (nunca escuchas mi corazón).


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.