HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

capitan moscato - La Mancha de Rolando

Play Video Music Play
Lyric: »
Capitan Moscato lyrics

Capitan Moscato lyrics

Capitán veloz sin alma descansa sobre la hierba
un marshal de carne cruda te mira la cara y tiembla
Capitán fuiste y serás, pues no olvidamos tu historia
el marshal grito sin asco todo un pasado, todo un futuro de gloria


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.