HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Singles lyrics - La Flavour lyrics

Mandolay lyrics

Mandolay

There's a Spanish disco in a town not far from France
Known throughout the continent where people love to dance
There's a dark-skinned lady there
Whose legs have brought her fame
She dances in the center ring, and the people call her name

Mandolay, say hey
Say Mandolay
Say hey
Say Mandolay

All the men they know her
Or at least they think they do
She knows she can have them all

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.