HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

rock you senseless commercial version - Jadyn Maria

Play Video Music Play
Lyric: »
Rock You Senseless (Commercial Version) lyrics

Rock You Senseless (Commercial Version) lyrics

one scent
and i come alive
one surge
will set you free inside

(Chorus)
It's crazy
Good
And all I wanna do is rock your senses (rock your senses)
Just one look
Is all it's gonna take to rock your senses (rock your senses)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.